مدیریت صادرات و واردات

مدیـریـــت صــادرات و واردات
مدیریت صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مسئولیت برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر تمامی حوزه های فعالیت (بازاریابی، صادرات ، واردات ، سوآپ و ترخیص) را برعهده دارد. مدیریت صادرات و واردات شامل دو معاونت "بازاریابی فرآورده های نفتی" و "عملیات فرآورده های نفتی" می باشد.
الف :معاونت بازاریابی فرآورده های نفتی:
- مسئولیت برنامه ریزی لازم نسبت به بازاریابی و عرضه فرآورده های نفتی تولیدی پالایشگاه های کشور در بازارهای بین المللی با اولویت کشورهای همسایه
- برنامه ریزی لازم نسبت به بازاریابی و واردات فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور
- همچنین برنامه ریزی لازم نسبت به بازاریابی و سوآپ فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور خصوصاٌ از طریق کشورهای آسیای میانه، بر عهده این معاونت می باشد.
واحدهای تابعه ی معاونت بازاریابی فرآورده های نفتی:
1- اداره بازاریابی صادرات
2- اداره بازاریابی واردات و سوآپ
3-واحد مطالعات بازاریابی و بررسی قیمتها
ب: معاونت عملیات فرآورده های نفتی:
- مسئولیت برنامه ریزی لازم در خصوص عملیات بارگیری، تخلیه، تحویل و تحول فرآورده های صادراتی، وارداتی و سوآپ
- انجام امور گمرکی و تسویه اسناد گمرکی
- ترخیص فرآورده های نفتی وارداتی ، صادراتی ،کابوتاژی و سوآپی بر عهده این معاونت می باشد.
واحدهای تابعه ی معاونت عملیات فرآورده های نفتی:
1- امور حمل و نقل و ترخیص
2- عملیات صادرات
3- عملیات واردات و سوآپ
4- هماهنگی و برنامه ریزی

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627