شرایط عمومی عرضه فرآورده های نفتی در بورس

 • خریدار جهت پرداخت وجه المعامله، عقد قرارداد، ارائه ضمانت نامه، دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی بایستی به صورت کتبی به این شرکت معرفی شود.
 • بارگیری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فیمابین خواهد بود.
 • شرکت خریدار موظف به پرداخت هزینه های بارگیری و بالاسری در انبار مبدأ تحویل کالا خواهد بود.
 • فروش صرفاً به شرکتها (اشخاص حقوقی) در چارچوب قرارداد امکانپذیر می باشد. شرکتهای ایرانی ملزم به ارائه مدارک شرکت شامل (اساسنامه، نامه ثبت اسناد، آخرین تغییرات ثیت شده در روزنامه رسمی، معرفی و ارائه مدارک صاحبان امضاء مجاز، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، کد اقتصادی و شناسه ملی) و شرکتهای خارجی ملزم به تائید مدارک شرکت و صاحبان امضاء مجاز توسط سفارت ایران در خارج (محل ثبت شرکت) و یا تائید توسط دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور می باشند. ضمناً شرکت های خارجی ملزم به ارائه کد فراگیر از سازمان امور مالیاتی ایران می باشند.
 • پرداخت وجه العامله به صورت ریالی و یا ارزی در خارج از کشور (حساب های اعلامی از طرف فروشنده)  می باشد.
 • خریدار موظف است بهای 105 درصد وجه المعامله را با توجه به قیمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله به صورت علیالحساب (ریالی یا ارزی) به حسابهای معرفی شده از سوی فروشنده طبق پروفرمای صادره واریز نماید. در روش پرداخت ریالی، نرخ تسعیر ارز طبق اعلام بانک مرکزی 42000 ریال می باشد.
 • علاوه بر پرداخت 105 درصد بهای وجه المعامله به صورت علی الحساب، خریدار موظف به پرداخت 10 درصد تضمین انجام تعهدات براساس نرخ کشف شده، حجم معامله و نرخ تسعیر ارز 42000 می باشد.
 • اظهار گمرکی محموله خریداری شده بعهده فروشنده بوده و پروانه گمرکی به نام شرکت ملی پالایش و پخش صادر میگردد، لیکن پیگیری و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگانهای مسئول و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد.
 • خریدار ملزم به برداشت تمام محموله در دوره برداشت (که از تاریخ صدور حواله برداشت شروع و تا تاریخ آخرین بارگیری وسیله حمل خروجی به اتمام می رسد) خواهد بود و در غیر اینصورت مشمول ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات معادل نسبت مقدار محموله برداشت نشده تقسیم بر مقدار مندرج در موضوع قرارداد (بدون در نظر گرفتن تلورانس عملیاتی) ضربدر ارزش ضمانتنامه مذکور با رعایت مفاد قرارداد خواهد بود.
 • صادرات فرآورده توسط خریدار تنها از طریق حمل زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امکانپذیر می‌باشد و تمامی مسئولیت تحویل فرآورده در خاک کشور مقصد برعهده خریدار بوده و پس از نهایی شدن معامله در بورس هرگونه درخواست تغییر مقصد پذیرفته نخواهد بود.
 • صادرات فرآورده صرافاً به مقصد یک کشور امکان پذیر بوده و خریدار موظف است پس از انجام معامله نسبت به اعلام مقصد به صورت رسمی اقدام نماید. بدیهی است پس از اعلام خریدار، امکان تغییر مقصد وجود ندارد.
 • در صورتی که معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد، ضمن اخذ جرایم مربوط به فسخ معامله و همچینین کارمزد سهم فروشنده از شرکت خریدار، هیچ گونه قراردادی با آن شرکت ها منعقد نگردیده و واریز بهای فرآورده و یا ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات هیچ گونه حق و حقوقی برای شرکت خریدار ایجاد ننموده و  وفق روال جاری این شرکت نسبت به عودت بهای فرآورده واریزی و یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارائه شده اقدام خواهد گردید و شرکت خریدار حق هیچ گونه ادعا و اعتراض را در این خصوص نخواهد داشت.
 • خریدار بایستی به منظور تسریع در روند عملیات برداشت فرآورده، دستورالعمل الزامات HSE که بایستی توسط پیمانکاران حمل و نقل رعایت شود و سایر موارد مرتبط با عملیات و حمل فرآورده را از معاونت عملیات صادرات و واردات دریافت نمایند.
 • سایر شرایط مطابق قرارداد منعقده فی مابین خریدار و فروشنده خواهد بود.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627