دستورالعمل الزامات HSE قرارداد حمل و نقل فرآورده های نفتی

این الزامات در راستای اجرای سالم و ایمن قرارداد حمل و نقل فرآورده­ های نفتی تدوین گردیده تا طبق خط­ مشی بهداشت، ایمنی و محیط­ زیست شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران، عملیات حمل و نقل فرآورده­های نفتی، بدون بروز حادثه، بیماری شغلی و تخریب محیط زیست انجام گرفته و سلامت نیروی انسانی، تجهیزات و محیط زیست شرکت و پیمانکار تضمین گردد. لذا پیمانکار حمل و نقل فرآورده­ های نفتی موظف است تمامی الزامات مطروحه در این مجموعه را رعایت نموده و در راستای حفظ و صیانت از سلامت نیروی انسانی، تجهیزات و محیط زیست خود و شرکت همکاری لازم با واحدهای مرتبط شرکت را داشته باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627